Vi är S i Vänersborg

Skola, vård och omsorg. Kultur, ekonomi och klimat. Frågorna som ligger oss socialdemokrater varmt om hjärtat är många.

Sedan 2014 har vi styrt Vänersborg, just nu styr vi i minoritet tillsammans med centern, kristdemokraterna och miljöpartiet.

Rosor

Många hjärtefrågor i vårt parti

Skolan, vården, omsorg, kultur, ekonomi och klimat, det är frågor som vi socialdemokrater i Vänersborg har högt på vår agenda.

Till exempel är barn och ungas uppväxtvillkor viktiga, en förskola av god kvalité och att barnen får det stöd de behöver i förskolan och skolan så de får förutsättningar att nå sin bästa potential och mål i livet.

Viktigt är också vård och omsorg av god kvalité, som är tillgänglig och sammanhållen och bidrar till en trygghet och god välvärd för kommuninvånarna.

Ett blomstrande fritids- och kulturliv ser vi som en sammanhållande kraft i vårt samhälle. Vi vill bland annat att föreningsstödet skall bidra till föreningslivets utveckling, bra bibliotek och att kulturskolan, fritidsgårdarna och idrottsaktiviteter ska utvecklas och ge ännu mer stöd till unga människors utveckling och gemenskap.

En ekonomi i balans

Det är också viktigt för oss att det är ordning i kommunens ekonomi vilket är en förutsättning för att kommuninvånarna ska få ett bra liv och att företag och organisationer vill driva verksamhets i vår kommun och bidra till kommunens attraktivitet.

Klimatet är också en viktig fråga för oss. Den gröna omställningen är nödvändig även i vår kommun och att vi exempelvis når klimatlöftet om fossilfritt Vänersborg 2030.

Till sist är det viktigt för oss socialdemokrater att Vänersborgs kommun är attraktiv som arbetsgivare. Det innebär bland annat att vi strävar efter att öka grundbemanningen inom välfärdens kärnområden; skola, vård och omsorg samt att kompetensutveckling och vidareutbildning finns för alla anställda

Styr i minoritet

Socialdemokraterna har styrt Vänersborg sedan 2014. Sedan valet 2022 styr vi i minoritet tillsammans med centern, miljöpartiet och kristdemokraterna. I kommunfullmäktige, som består av 51 ledamöter, har vi 15 ordinarie ledamöter. Och vi har ordförandeposten i de flesta av kommunens nämnder och

styrelser.

Det innebär att vi har stora möjligheter att både styra och påverka politiska beslut. Men att styra utan majoritet innebär också svårigheter, bland annat att driva igenom våra politiska förslag i nämnder, styrelser och kommunfullmäktige. Det innebär ibland att vi måste nå kompromisser gällande våra förslag med de partier vi inte styr tillsammans med.

Lång historia

Sedan Socialdemokraterna bildades 1889 har mycket hänt. Socialdemokraternas arbete har lett till att Sverige blivit en demokrati och en av världens främsta välfärdsnationer. I över hundra år har Socialdemokraterna stått upp för frihet, jämlikhet, solidaritet och demokrati i Sverige och resten av världen.

Vänersborgs arbetarekommun bildades 1905. Det året hölls den första 1 maj demonstrationen i Vänersborg.

1917 delades så partiet i två, en revolutionär gren och en mer reformistisk gren. Vänersborgs arbetarekommun beslutade sig för att gå med i den revolutionära grenen. I samband med det så bildades det som idag är Vänersborg socialdemokratiska arbetarekommun.

Många stora beslut

Många stora beslut har vi socialdemokrater varit med och tagit under årens lopp. till exempel byggandet av Arena Vänersborg, samt investeringar i äldreboenden och skolor.

Vi har varit med och drivit igenom att vi skall genomföra medborgardialoger i viktiga frågor där vi är påverkbara.

Vi har drivit heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet för kommunens personal. Idrottscentrum byggdes på 1960 talet. Och miljonprogrammet med nya bostäder på Torpa området.

Olika föreningar

Arbetarekommunen består idag av fyra olika föreningar. Södra, Centrala, Dal-Väst och Vargön. Våra medlemmar är engagerade i den förening där de är bosatta. Dessutom finns en kvinnoklubb, en LO-facklig förening samt SSU (Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund).

De olika föreningarna har egen styrelse och egna aktiviteter. Ibland tillsammans med andra föreningar, ibland på egen hand. Det kan handla om alltifrån interna möten till utåtriktade avktiviteter. Framför allt försöker vi vara på plats då det är olika arrangemang i stan, till exempel Aqua blå, Vårruset, Oktobermarknaden, Skördefesten i Brålanda och Barnens dag i Frändefors. Vi pratar med människor, vi infomerar de som vill veta mer - antingen om vårt parti eller våra politiska frågor. Och så gott som alltid upplever vi att det finns ett stort intresse fört samhällsfrågor, och för olika kommunala frågor. Det är många som uppskattar att fåsig en pratstund med oss, vare sig man vill klaga, veta mer eller bara komma med hejarop.

Speciellt intensivt blir såklart vårt utåtriktade arbete när det är valår. Då är alltid målet att prata med så många vänersborgare som det bara är möjligt. Antingen vid valstugor eller torgmöten, eller när vi knackar dörr eller delar ut informationsbrev

Medlemsmöten

Med jämna mellanrum samlas medlemmarna i arbetarekommunen till olika medlemsmöten. Mycket måste avhandlas. Nomineringar, motioner och olika val. Men framför allt möts vi och får information om aktuella politiska frågor i kommunen, för att diskutera och framföra åsikter. För att vara med och påverka kort sagt.