Våra S-föreningar

S-föreningar i Vänersborg

Socialdemokraterna i Vänersborg har sex olika S-föreningar.

Alla medlemmar hör till någon S-förening, var man hamnar styrs av var man bor men går lätt att ändra om man önskar det.

Varje förening har sin egen styrelse och sina egna aktiviteter.

En av föreningarnas viktigaste uppgift är att nominera till Arbetarekommunens styrelse, Partidistriktets styrelse, vilka som ska vara ombud på Partidistriktitets åriga möten, Riksdagslistan, Regionlistan mm.

Centrala S-föreningen
ordförande Sara Johansson
sara.johansson@vanersborg.se

Dal-Västs S-förening
ordförande Anneli Guilotte
anneli.guilotte@vanersborg.se

Södras S-förening
ordförande Öyvind Larsen
oyvind.larsen@vanersborg.se

 

Vargöns S-förening
ordförande Joakim Sjöling
j.sjoling@gmail.com

LO-fackens S-förening
ordförande Ann-Sofie Dolk Olsson
ann-sofie.olsson@vanersborg.se

Vänersborgs Kvinnoklubb
ordförande Madelaine Karlsson
madelaine.karlsson@vanersborg.se

Publicerad