Nyheter

Eu_1

Årsmöte - Aktivt år för S-kvinnorna

EU-valet, studier och hemsida. Det var några av de frågor som diskuterades när S-kvinnorna i Vänersborg höll sitt årsmöte. Ett årsmöte där 15 av föreningens kvinnor deltog.

Mötet inleddes med en tyst minut för de medlemmar som gått bort under det gångna året.

Därefter hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar, och en ny styrelse valdes.

Flera informationspunkter fanns på dagordningen, inte minst det kommande EU-valet. Valansvarig Ann-Sofi Dolk Olsson, som också var ordförande för mötet, berättade om hur valkampanjen kommer att bedrivas, såväl centralt som lokalt här i Vänersborg. Hon berättade att dörrknackning kommer att vara en viktig aktivitet, likaså att ringa runt till alla medlemmar och uppmana dem att rösta.

Ur verksamhetsberättelsen kunde alla utläsa att föreningen haft ett aktivt år. Bland annat har en studiecirkel för kvinnor i politiken – Stödstrumporna – återigen startats upp. Vidare har föreningen deltagit i flera utåtriktade aktiviteter under året, bland annat Aqua Blå, Vårruset och Oktobermarknaden.

Den nya styrelsen består av Madeleine Karlsson, ordförande, Angelica König Cassel, vice ordförande, Annika Larsson Lindlöf, sekreterare, Marie Ulander Slättmyr, kassör. Till ledamöter valdes Christin Slättmyr, Marita Engqvist, Anna-Maria Gustafsson, Ann-Marie Jonasson och Sandra Stegeröd.