Kommunala nämnder

Socialdemokraterna har ordförandeskap i åtta kommunala nämnder

Benny Augustsson, ordförande i kommunstyrelsen, benny.augustsson@vanersborg.se

Benny Jonasson, ordförande i byggnadsnämnden, benny.jonasson@vanersborg.se

Ann-Sofie Dolk Olsson, ordförande i kultur- och fritidsnämnden, ann-sofie.olsson@vanersborg.se

Dan Nyberg, ordförande i socialnämnden, dan.nyberg@vanersborg.se

Anneli Guilotte, ordförande i miljö- och hälsovårdsnämnden, anneli.guilotte@vanersborg.se

Ann-Marie Jonasson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, ann-marie.jonasson@vanersborg.se

Hans Norén ordförande i valnämnden, hans-peter.noren@vanersborg.se

Madelaine Karlsson, ordförande i överförmyndarnämnden, madelaine.karlsson@vanersborg.se