Vänersborgs Arbetarkommuns styrelse

Styrelsen för 2024 valdes på föreningens årmöte 17 mars 2024

Joakim Sjöling, Ordförande

Roland Stegeröd, Kassör

Madelaine Karlsson, Vice ordförande

Anneli Guilotte, Sekreterare

Reidar Eriksson, Vice sekreterare

Ann-Marie Jonasson, Ledamot

Anders Gunn, Ledamot

Benny Augustsson, Ledamot

Jonathan Svensson, Ledamot

Dan Nyberg, Ledamot

Ann-Sofie Dolk Olsson, Ledamot

Marita Engqvist, Ersättare

Murat Solmaz, Ersättare

Öyvind Larsen, Ersättare

Benny Jonasson, Ersättare

Eva Andersen, Ersättare